Danh sách bảo vệ luận án Tiến sĩ
TT Tên luận án Người thực hiện Người hướng dẫn Ngành Thời gian
1 Sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong việc phát triển kinh tế dải ven biển Bắc bộ - Việt Nam. Trương Văn Tuyên PSG.TS. Lê Văn Thông Địa lý kinh tế và chính trị 17-12-94
2 Sự phát triển dân số và mối quan hệ của nó với phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Kim Hồng TS. Nguyễn Thị Minh Tuệ và TS. Nguyễn Viết Thịnh Địa lý kinh tế và chính trị 14-10-94
3 Xác định các hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục môi trường qua môn địa lý ở trường PTCS Việt Nam. Nguyễn Thị Thu Hằng TS.Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Giang Tiến Và PGS. Nguyễn Dược PPGD Địa lý 04-10-94
4 Nghiên cứu mối liên hệ địa lý kinh tế ngoại vùng của duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam. Nguyễn Văn Phú PGS. TS.Lê Văn Thông và TS. Nguyễn Bá Ân Địa lý kinh tế và chính trị 20-06-94
5 Sử dụng số liệu thống kê trong giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở trường PTTH Nguyễn Trọng Phúc PGS. Nguyễn Dược PPGD Địa lý 26-05-94
6 Xác lập hệ thống công tác độc lập của học sinh trong giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội thế giới ở trường PTTH. Trần Đức Tuấn PGS.Nguyễn Dược PPGD Địa lý 10-05-94
7 Xây dựng những bản đồ cần thiết trong nghiên cứu địa lý địa phương, thử nghiệm xây dựng nhóm bản đồ kinh tế - xã hội tỉnh Hoà Bình. Lê Huỳnh PGS. TS. Ngô Đạt Tam Địa lý kinh tế và chính trị 31-12-93
8 Nội dung và phương pháp tích hợp giáo dục dân sô trong sách giáo khoa địa lý trường PTTH Việt Nam. Nguyễn Quý Thao PGS. TS. Lê Thông PPGD Địa lý 09-10-93
9 Nghiên cứu việc kết hợp giữa trồng và chế biến mía ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phạm Xuân Hậu PGS. TS. Lê Văn Thông Địa lý kinh tế và chính trị 07-10-93
10 Xác lập hệ thống kiến thức bản đồ địa lý tự nhiên trong việc dạy học địa lý ở trường phổ thông cấp II ở Việt Nam. Lâm Quang Dốc PGS. TS. Nguyễn Trần Cầu PPGD Địa lý 14-09-93
11 Vận dụng phương pháp sơ đồ Grap vào dạy học địa lý các lớp 6 và lớp 8 trường PTCS. Hoàng Việt Anh PGS. Nguyễn Dược PPGD Địa lý 26-06-93
12 Một số vấn đề về sự phân bố dân cư Campuchia hiện nay. Uvútđi PGS. Lê Bá Thảo và TS. Nguyễn Thị Minh Tuệ địa lý kinh tế và chính trị 06-05-93
13 Các biện pháp hình thành kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh các lớp 6,7,8 PTCS. Đặng Văn Đức PGS. Nguyễn Dược PPGD Địa lý 15-04-93
14 Đổi mới phương pháp dạy học địa lý kinh tế - xã hội thế giới ở trường PTTH tại thành phố Hồ Chí Minh Phan Huy Xu PGS. Nguyễn Dược PPGD Địa lý 24-01-93
15 Phân tích dưới góc độ địa lý kinh tế - xã hội sự chuyển hoá nông thôn thành đô thị ở Hà Nội trong quá trình đô thị hoá. Đỗ Thị Minh Đức GS. Đàm Trung Phường và TS. Đặng Văn Phan Địa lý kinh tế và chính trị 15-01-93
16 Nguyên Tắc và phương pháp trình bày bản đồ giáo khoa treo tường địa lý tự nhiên. Đinh Tiến Thăng PGS. TS. Ngô Đạt Tam và PGS. TS. Vũ Tuấn Cảnh PPGD Địa lý 25-12-92
17 Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp viễn thám trong điều tra. Phạm Trung Lương TS. Nguyễn Thục Nhu Địa lý tự nhiên 01-12-92
18 Đánh giá về khai thác các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên huyện Ba Vì ( Hà Tây ) phục vụ mục đích du lịch. Đặng Duy Lợi PGS. TS. Vũ Bội Kiếm Địa lý tự nhiên 27-11-92
19 Sự phân hoá theo thời gian và không gian của các thành phần trong cân bằng nhiệt của mặt đệm ở miền khí hậu phía Bắc Việt Nam Hoàng Ngọc Oanh GS. TSKH. Nguyễn Đức Ngũ Địa lý tự nhiên 15-10-92
20 Những vấn đề về địa lý làm cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Konđan Campuchia Chay Aun PGS. Lê Bá Thảo và TS. Lê Văn Thông Địa lý kinh tế và chính trị 08-01-90
21 Địa lý kinh tế nông nghiệp CHDCND Lào (1975 - 1985 ) Sytha Phanthaba TS. Huỳnh Thị Cả và TS. Lê Văn Thông Địa lý kinh tế và chính trị 08-01-90
22 Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong việc xây dựng bản đồ giáo khoa địa lý ( ở trường phổ thông Việt Nam ) Ngô Đạt Tam PPGD Địa lý 31-03-88
23 Xác định nội dung môn địa lý tự nhiên Việt Nam ở lớp 8 phổ thông cải cách giáo dục. Nguyễn Trọng Lân PGS. Lê Bá Thảo và PGS. TS. Nguyễn Quang Ngọc PPGD Địa lý 23-09-86
24 Vận dụng các phương pháp định lượng trong phân loại lãnh thổ Tây bắc về mặt tiềm năng xói mòn gia tốc. Nguyễn Thị Kim Chương PGS. TS. Đỗ Hưng Thành và PGS. TS. Vũ Tự Lập Địa lý tự nhiên 18-07-86
25 Một số vấn đề về tổ chức sản xuất cao su ở Việt Nam (Trên thí dụ của vùng Đông Nam Bộ ) Ông Thị Đan Thanh PGS. TSKH. Đào Bá Cương và TS. Đặng Như Toàn Địa lý kinh tế và chính trị 06-06-86
26 Bước đầu phân chia các tiểu vùng nông nghiệp ở trung du và miền núi Bắc bộ Việt Nam. Ngô Văn Nhuận GS. Trần Đình Gián, TS. Nguyễn Trọng Uyên và TS. Huỳnh Thị Cả Địa lý kinh tế và chính trị 22-04-86
27 Hệ thống khái niệm và phương pháp hình thành khái niệm trong giáo trình địa lý kinh tế các nước ở các lớp 10, 11, trường PTTH. Nguyễn Giang Tiến PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang và PGS. Lê Bá Thảo PPGD Địa lý 02-04-86
28 Phân vùng và phân loại các cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam Vũ Tự Lập Địa lý tự nhiên 31-08-75
xvideos xopornofilme pornoruhe.com coheteporno.com