Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ Lê Mỹ Dung

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí kinh tế - xã hội, Địa lí dân cư

1. Họ và tên: Lê Mỹ Dung

2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 tháng 08 năm 1987

3. Quê quán: quận Hà Đông, Hà Nội                             

4. Chỗ ở hiện nay: số 7/313, phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2009

- Năm vào ngành giáo dục: 2009

- Quá trình đào tạo:

2005 - 2009 : Sinh viên khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

2009 - 2011 : Thạc sĩ, chuyên ngành Địa lí học, trường ĐHSP Hà Nội

- Quá trình công tác:

2009 - nay : Giảng viên khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính:

- Địa lí kinh tế - xã hội

- Địa lí dân cư

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế - xã hội đại cương

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng khóa luận tốt nghiệp: 12

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài)

- Sách chuyên khảo, giáo trình: là đồng tác giả của nhiều sách chuyên khảo, sách tham khảo, tiêu biểu là:

STT

Tên sách

Mức độ

 tham gia

Nơi xuất bản

Năm

xuất bản

1

Địa lí Du lịch Việt Nam

Đồng tác giả

Nxb Giáo dục

2010

2

Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí lớp 7, 9, 10

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2010, 2012

3

Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí lớp 10

Đồng tác giả

Nxb Giáo dục

2010

4

Việt Nam - Các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm

Đồng tác giả

Nxb Giáo dục VN

2012

5

Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (tái bản)

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2012

6

Địa lí Dịch vụ (tập 1, 2)

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2012

7

Địa lí nông, lâm, thủy sản Việt Nam

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2013

8

Giáo trình Dân số và phát triển

Đồng tác giả

Nxb Dân trí

2013

9

Hướng dẫn thực hành và làm bài tập Địa lí 6, 9

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2013

10

Kể chuyện biển đảo Việt Nam (tập 2, 3, 4)

Đồng tác giả

Nxb Giáo dục VN

2014

11

Hướng dẫn ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia môn Địa lí

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2015

12

Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông quốc gia môn Địa lí

Đồng tác giả

Nxb ĐHSP

2016

 

- Các bài báo khoa học trong và ngoài nước:

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên tạp chí

Mức độ tham gia

1

2010

Applying the Von Thunen’s model in researching suburban agriculture rings in Hanoi

Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP HN

Tác giả

2

2010

Food security in Vietnam under the impacts of global climate change

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần X

Tác giả

3

2010

Quá trình Đô thị hoá ở Bắc Ninh giai đoạn 1999 – 2009

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần X

Đồng

tác giả

4

2011

Tiềm năng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học,

trường ĐHSPHN,

Đồng

 tác giả

5

2012

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp TP. Hà Nội

Tạp chí Khoa học,

trường ĐHSPHN,

Tác giả

6

2013

Nghiên cứu những đặc điểm đặc thù của ngành chăn nuôi ở TP. Hà Nội

Tạp chí Khoa học,

trường ĐHSPHN,

Tác giả

7

2013

Nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở TP. Hà Nội

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VII

Tác giả

8

2013

A study of  agriculture territorial organization in Hanoi

Kỷ yếu Hội thảo Các vấn đề kinh tế - xã hội và nhân văn trong phát triển vùng và đô thị, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân

Tác giả

9

2013

Urban Livestock Development (A Case Study of Hanoi City, Vietnam)

 

9th International Conference on Humanities and Social Sciences At Khon Kaen University, Thailand

Tác giả

10

2014

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa ở Thành phố Hà Nội

Tạp chí Khoa học,

trường ĐHSPHN,

Tác giả

11

2014

Ngành trồng lúa ở thủ đô Hà Nội với những vấn đề nghiên cứu dưới góc độ Địa lí học

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VIII

Tác giả

12

2014

Rural Tourism Development: A Case Study in Hanoi (Vietnam)

10th International Conference on Humanities and Social Sciences At Khon Kaen University, Thailand

Đồng tác giả

13

2015

Nghiên cứu “vành đai sữa” của Thành phố Hà Nội (Lấy thí dụ minh họa ở huyện Ba Vì)

Tạp chí Khoa học,

trường ĐHSPHN,

Tác giả

 

- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:

Chủ nhiệm 1 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ việc giảng dạy địa lí (ở bậc Trung học phổ thông và đại học), mã số: SPHN - 12 - 160. Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc.

9. Khen thưởng

- Bằng khen Đạt giải ba Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2008           

- Bằng khen Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, 2009           

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội, 2013