Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm bộ môn Vũ Thị Mai Hương

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

1. Họ và tên: Vũ Thị Mai Hương

2. Ngày, tháng, năm sinh: 07/03/1976

3. Quê quán: Đình Phùng - Kiến Xương - Thái Bình

4. Nơi ở hiện nay: Khu tập thể Công ty đường bộ 230 - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1999

- Năm vào ngành giáo dục: 1999

- Quá trình đào tạo

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Địa lý năm 1998 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Địa lý kinh tế-xã hội năm 2001 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ Bảo vệ Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Địa lý kinh tế-xã hội năm 2014 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến biến động hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ngoại thành.

7.  Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương

- Số lượng hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp: Khoảng 30 khóa luận

8. Các công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây:

A. Sách chuyên khảo

1. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Khanh Vân, Vũ Văn Phái, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Tường Huy, Kiều Văn Hoan, Vũ Thị Mai Hương. Địa lý Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội. Đã thẩm định chính thức 12/2015.

B. Bài báo khoa học

1. Vũ Thị Mai Hương (2010). Các đặc điểm cơ bản của nông nghiệp đô thị. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr.769 - 775.

2. Vũ Thị Mai Hương (2010). Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Hà Nội. Tuyển tập các báo cáo khoa học. Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ 10. Hà Nội, 23 - 26/11/2010. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.192 - 198.

3. Vũ Thị Mai Hương (2012). Thực trạng phát triển chăn nuôi ở thành phố Hà Nội. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr.669 - 676.

4. Vũ Thị Mai Hương (2013). Đặc điểm và biến động đất nông nghiệp ở thành phố Hà Nội. Tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, tr. 288 - 294.

C. Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Vũ Thị Mai Hương (2010). Nông nghiệp đô thị - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển. Đề tài khoa học và công nghệ cấp trường.

2. Vũ Thị Mai Hương (2011). Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Hà Nội. Đề tài khoa học và công nghệ cấp trường. 

9) Khen thưởng