Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ Tô Thị Hồng Nhung

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

1. Họ và tên: Tô Thị Hồng Nhung

2. Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1976

3. Quê quán: An Hải, Hải Phòng

4. Nơi ở hiện nay: 504 C4, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1999

- Năm vào ngành giáo dục: 1999

- Quá trình đào tạo

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Địa lý năm 1998 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Địa lý năm 2001 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ Đang làm NCS chuyên ngành Địa lý học tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội.

6. Các hướng nghiên cứu chính:

  - Địa lý kinh tế và xã hội

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lý kinh tế thế giới

- Số lượng hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp:

8. Các công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

 

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

Chất lượng lao động Việt Nam – một số vấn đề bất cập hiện nay

Tác giả

Tạp chí khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

2012

2

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động và sử dụng nguồn LĐ ở TP Hải Phòng

Tác giả

Tuyển tập báo cáo khoa học – Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 8

2014

 

9) Khen thưởng