Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Phạm Thị Ngọc Quỳnh

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

1. Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Quỳnh

2. Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1986

3. Quê quán: Hưng Yên

4. Chỗ ở hiện nay: số 16/118 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2011

- Năm vào ngành giáo dục: 2011

- Quá trình đào tạo:

+ Đại học: Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2004-2008)

+ Thạc sỹ: Khoa Sau Đại học, trường Khon Kaen, Thái Lan (2008-2009)

6. Các hướng nghiên cứu chính: Biến đổi khí hậu, Quản lí môi trường, kinh tế xã hội Đông Nam Á và Nam Á, tiếng Anh chuyên ngành Địa lý.

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Kinh tế xã hội Đông Nam Á và Nam Á, tiếng Anh chuyên ngành Địa lý.

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 4

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

Bài tạp chí

- Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Thái Bình, Đỗ Thị Hoàng Dung, Bùi Minh Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, (2013).Xây dựng phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình hạ tầng kỹ thuật  – thử nghiệm cho khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 4,tr. 1-12.

Hội thảo, hội nghị

- Pham Thi Ngoc Quynh, Assessment of the participation in environmental management of local people in a craft village (a case study of the Phuong My bronze-casting village, Thuy Nguyen district, Haiphong city), Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ X, 2010, 447-455.

- Pham Thi Ngoc Quynh, Community-based environmental management – options for participation in Vietnam craft village, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu khoa học và Đào tạo giáo viên địa lý, 2011, 381-392.

- Pham Thi Ngoc Quynh, Assessment of the social vulnerability of local people in the context of sea level rise in Xuan Thuy area, Nam Dinh province in Vietnam, Kỉ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VII, 2013, 524-530.

- Pham Thi Ngoc Quynh, The Yadana Pipeline project: An environmental and social conflict, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013, 29, Code XH22.

Tham gia phản biện Giáo trình

  1. Giáo trình “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý”, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 2012.
  2. Giáo trình “Hướng dẫn dạy học Địa lý lớp 6 bằng Tiếng Anh”, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 2012.
  3. Giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành Địa lý”, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 2012.
  4. Giáo trình “Hướng dẫn Giảng dạy Địa lý lớp 8 bằng Tiếng Anh” (Guiding Teaching the 8th Geography in English), trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 2013.
  5. Giáo trình “Hướng dẫn Giảng dạy Địa lý lớp 9 bằng Tiếng Anh” (Guiding Teaching the 9th Geography in English), trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 2013.

Các đề tài đã tham gia

- 2010. Dự án “Expanding U.S-Asia Collaborations in Geography Education” do Trung tâm Địa lý toàn cầu tổ (CGGE) chức tại Xinh-ga-po năm 2010, viết bài đăng trên website của Hiệp hội Địa lý Hoa Kì. Tham gia. (Modun Biến đổi khí hậu: http://cgge.aag.org/GlobalClimateChange1e/cs-4/index.html)

- 2012-2013. Đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Đề tài cấp tỉnh. Tham gia.

- 2015. Dự án Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều tại khu vực đô thị TP. Hồ Chí Minh. Mã và tên số dự án: 00068983. Cơ quan thực hiện dự án: Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá. Dòng ngân sách: 04000 - TRAC. Nhà tài trợ: Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP). Tham gia.

 

9. Khen thưởng

Về Đảng: Đạt danh hiệu Đảng viên trẻ xuất sắc Thủ đô năm 2013, Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tiếp.

Về chính quyền: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hai năm liền.

Về đoàn thể: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội cho cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2012, Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2014, Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội do đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho Cán bộ Đoàn thành phố Hà Nội năm 2015, Giải thưởng Tài năng trẻ lần thứ 3 do Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao tặng.