Đội ngũ cán bộ

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thông

Cán bộ đã nghỉ hưu

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí kinh tế - xã hội, Địa lí dân cư, Địa lí du lịch, Quy hoạch ngành, lãnh thổ

1. Họ và tên: Lê Văn Thông

2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 tháng 02 năm 1947

3. Quê quán: quận Hà Đông, Hà Nội                             

4. Chỗ ở hiện nay: số 7/313, phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1968

- Năm vào ngành giáo dục: 1968

- Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHSP Hà Nội

Địa lí

1968

Tiến sỹ

Trường ĐHTH Xôphia, Bungari

Địa lí kinh tế

1979

Thạc sỹ

Trường ĐH Diliman, Manila, Philippines

Giáo dục dân số

1991

 

- Quá trình công tác:

Thời gian

(từ năm ... đến  năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

1968 - 1975

Giảng viên

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

1975 - 1979

NCS

Trường ĐHTH Xôphia, Bungari

1979 - 1985

Giảng viên

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

1985 - 1988

Phó chủ nhiệm khoa

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

1988 -  1989

Chủ nhiệm khoa

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

1989 - 1991

Học Master về GDDS

Trường ĐH Diliman, Philippines

1991 - 1999

Chủ nhiệm khoa

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

2000 - 2012

Giảng viên

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

2012 đến nay

Giảng viên thỉnh giảng

Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

 

- Học hàm: GS                                             Năm được phong: 2002

  Học vị:  Tiến sĩ                                       Năm đạt học vị: 1979

 

6. Các hướng nghiên cứu chính:

- Địa lí kinh tế - xã hội

- Địa lí dân cư

- Địa lí du lịch

- Quy hoạch ngành, lãnh thổ

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế- xã hội đại cương

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: Những vấn đề địa lí kinh tế - xã hội đại cương, Tổ chức lãnh thổ các ngành dịch vụ, Tổ chức lãnh thổ du lịch, Phương pháp nghiên cứu địa lí du lịch…

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: hơn 100

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: 34 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tính đến thời điểm tháng 4/2016 (có 3 NCS Lào), bao gồm hướng dẫn chính (hoặc hướng dẫn một mình): 31, hướng dẫn phụ: 3.

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài)

- Sách chuyên khảo, giáo trình: Là chủ biên (CB), tác giả (TG) của khoảng 100 đầu sách bao gồm giáo trình (đại học, cao học), sách chuyên khảo, sách tham khảo. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu:

STT

Năm

xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

1

1986

Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp trên thế giới (150 trang)

TG

NXB Giáo dục

2

 1998

Dân số - Môi trường - Tài nguyên (198 trang)

CB, TG

NXB Giáo dục

3

1998

Tổ chức lãnh thổ du lịch (124 trang)

TG

NXB Giáo dục

4

2000

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp (124 trang)

TG

NXB Giáo dục

5

2000-2007

Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam (6 tập) (2400 trang)

CB, TG

NXB Giáo dục

6

2001

Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (495 trang)

CB, TG

NXB ĐHSP

7

2004

Địa lí kinh tế - xã hội đại cương (495 trang)

TG

NXB ĐHSP

8

2006

Địa lí 3 vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam (350 trang)

CB, TG

NXB Giáo dục

9

2007

Việt Nam - đất nước, con người (543 trang) (1)

CB, TG

NXB Giáo dục

10

2008

Địa lí các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam (284 trang)

CB, TG

NXB Giáo dục

11

2010

Địa lí Du lịch Việt Nam (360 trang)

TG

NXB Giáo dục

12

2010

Việt Nam các tỉnh và thành phố (1100 trang) (2)

CB, TG

NXB Giáo dục

13

2011

Địa lí Dịch vụ (tập 1): Địa lí giao thông vận tải (264 trang)

ĐồngCB

NXB ĐHSP

14

2012

Địa lí Dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch (288 trang)

ĐồngCB

NXB ĐHSP

15

2012

Việt Nam - Các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm (624 trang) (3)

CB, TG

NXB Giáo dục

16

2013

Địa lí nông, lâm, thủy sản Việt Nam (283 trang)

CB, TG

NXB ĐHSP

(1) Được tặng Giải Vàng cho Sách hay năm 2011 của Hội xuất bản Việt Nam.

(2) Được tặng Giải Bạc cho Sách hay năm 2011 của Hội xuất bản Việt Nam.

(3) Được tặng Giải Vàng cho Sách hay năm 2013 của Hội xuất bản Việt Nam.

 

- Sách giáo khoa:

STT

Năm

xuất bản

Tên sách

Mức độ

 tham gia

Nơi xuất bản

1

2006

Sách giáo khoa Địa lí 10, 11, 12 (ban chuẩn và ban nâng cao)

Tổng CB

NXB Giáo dục

2

2006

Sách giáo viên Địa lí 10, 11, 12 (ban chuẩn và ban nâng cao)

Tổng CB

NXB Giáo dục

3

2006

Sách giáo khoa Địa lí 12 (2 ban)

 Đồng TG

NXB Giáo dục

 

- Các bài báo khoa học trong và ngoài nước: khoảng 50 bài đăng trong các tạp chí trong và ngoài nước, tiêu biểu là:

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số, trang

tạp chí

Mức độ tham gia

1

1980

Những khía cạnh địa lí kinh tế của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Bungari với mục đích sử dụng kinh nghiệm vào Việt Nam (tiếng Bungari)

Tin tức Hội

Địa lí Bungari (trang 139 - 147)

Tác giả

2

1985

Thử tìm hiểu một mô hình kết hợp nông công nghiệp

Kinh tế vùng

(trang 30 - 33)

Tác giả

3

1985

Thử phân chia các vùng chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện (lấy thí dụ huyện Hoài Đức, Hà Tây)

Kinh tế vùng

(trang 29 - 33)

Tác giả

4

1987

Tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp

Kinh tế vùng

(trang 39 - 41)

Tác giả

5

1992

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân vùng du lịch Việt Nam

TBKH của các trường đại học (trang 41 - 47)

Tác giả

6

1995

Một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp quy hoạch du lịch

Du lịch và phát triển (trang 34 - 37)

Tác giả

7

1996

Thực trạng và những định hướng lớn về phát trỉen kinh tế - xã hội vùng hồ Thác Bà

TBKH trường ĐHSP HN

(trang 31 - 34)

Tác giả

8

2001

Hệ thống khách sạn ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí khoa học (trang 108 - 115)

Tác giả

9

2001

Nghiên cứu khả năng khai thác khu vực vịnh Vân Phong - Đại Lãnh phục vụ du lịch

TBKH của các trường đại học (trang 124 - 129)

Tác giả

10

2011

Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí khoa học (trang 123 - 129)

Tác giả

 

- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Là chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương, tiêu biểu là:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian thực hiện

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Kết quả nghiệm thu đề tài

1

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch Việt Nam (đề tài nhánh)

1992-1995

Nhà nước

Chủ nhiệm

Tốt

2

Quy hoạch du lịch vùng Đông Bắc

1995

Bộ

Chủ nhiệm

Tốt

3

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ (lấy thí dụ ở Thừa Thiên- Huế)

1996-1998

Đại học

quốc gia

Chủ nhiệm

Tốt

4

Xây dựng bộ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam

2001-2003

Bộ

Chủ nhiệm

Tốt

5

Nghiên cứu sự hình thành và hoạt động của các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam

2003-2005

Bộ

Chủ nhiệm

Tốt

6

Địa chí Thanh Hoá

2006

Tỉnh

Chủ nhiệm

Tốt

7

Nghiên cứu 3 vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam

2006-2008

Bộ

Chủ nhiệm

Tốt

8

Nghiên cứu các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam

2008-2010

Bộ

Chủ nhiệm

Tốt

9

Nghiên cứu các ngành giao thông vận tải ở Việt Nam

2010-2011

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

 

9. Khen thưởng

- Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, 1998

- Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn, 1997

- Bằng khen của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, 1997

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2001

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2006 - 2007)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 2010