Đội ngũ cán bộ

PGS, Tiến sĩ Ngô Thị Hải Yến A

Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý

1. Họ và tên: Ngô Thị Hải Yến

2. Sinh ngày: 04 tháng 10 năm 1975

3. Quê quán: Chợ Dần, xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay: Số nhà 86, ngõ 401, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: Khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

- Năm vào ngành giáo dục: Năm 1999

- Quá trình đào tạo:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

Từ năm 2000 -  2009

Giảng viên khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

Từ năm 2009 đến  nay

Giảng viên, phó trưởng khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính:

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Lí luận dạy học Địa lí, Phương pháp dạy học Địa lí phổ thông, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Giáo dục dân số, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa lí , Thiết kế bài bài học địa lí theo định hướng phát triển năng lực, Vận dụng kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông.

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 30

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 12

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: 3     

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây

  • Các đề tài

- Ngô Thị Hải Yến  (2010) ( chủ nhiệm đề tài). Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho SV cho SV khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội thông qua môn GDDS- SKSS. SPHN – 09- 321. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Ngô Thị Hải Yến ( 2011- 2013) ( chủ nhiệm đề tài). Sử dụng đa dạng các kĩ thuật dạy học nhóm để tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong dạy học Địa lí 12- THPT. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường  SPHN-12-166.

- Ngô Thị Hải Yến (2015) ) (chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Bộ). Bồi d­ưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về giáo dục bảo vệ môi trư­ờng cho giáo sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

  • Các bài báo

-  Ngô Thị Hải Yến (2010).  Đổi mới tiêu chí đánh giá tiết dạy Địa lí ở trường phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo Địa lí Quốc tế Đông Nam Á, năm 2010.

- Ngô Thị Hải Yến (2011) Sử dụng các sự vật hiện tượng của môi trường xung quan để tổ chức bài học Địa lí ở nhà trường phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo khoa học khoa Địa lý -  60 năm xây dựng và phát triển. NXB ĐHSP Hà Nội

- Ngô Thị Hải Yến (2011 ) Sử dụng thơ ca, tục ngữ - phương tiện dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo khoa học khoa Địa lý -  60 năm xây dựng và phát triển. NXB ĐHSP Hà Nội

- Ngô Thị Hải Yến.(2012). Sử dụng kênh hình kết hợp với các phương pháp dạy học khác để nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí ở nhà trường phổ thông. Tạp chí khoa học số 10, trường ĐHSP Hà Nội.

- Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy (2012). Cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá kết quả thực tập giảng dạy để nâng cao năng lực sư phạm cho SV khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội. Hội thảo Địa lí toàn quốc lần 6.

- Ngô Thị Hải Yến (2013). Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Địa lí ở nhà trường phổ thông. Hội thảo Địa lí toàn quốc lần thứ 7.

- Ngô Thị Hải Yến (2013). Đổi mới thiết kế bài học Địa lí – Giải pháp căn bản trong đổi mới phương pháp dạy học Địa lí ở nhà trường Phổ thông. Hội thảo Địa lí toàn quốc lần thứ 7.

- Ngô Thị Hải Yến (2014). Sử dụng kiến thức liên môn Giáo dục công dân trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông.Tạp chí Thiết bị dạy học số 101.

 - Ngô Thị Hải Yến (2014). Sử dụng các  kĩ thuật “các mảnh ghép”, “khăn trải bàn” và “ủng hộ - phản đối” trong dạy học địa lí ở nhà trường phổ thông. Hội thảo Địa lí toàn quốc lần thứ 8.

- Ngô Thị Hải Yến (2014). Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức theo hướng định hướng Pisa trong dạy học địa lí ở nhà trường phổ thông. Hội thảo Địa lí toàn quốc lần thứ 8.

9. Khen thưởng

- Chiến sĩ thi đua cấp trường các năm học 2012 - 2013, năm học 2013 - 2014, năm học 2014 -2015.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2012 -2013 và năm 2014 – 2015

- 5 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2010 - 2015