Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Dương Thị Lợi

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Các hướng nghiên cứu chính: Geographic Information System, Remote Sensing, GPS

1. Họ và tên: Dương Thị Lợi

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1988

3. Quê quán: Lập Thạch – Vĩnh Phúc

4. Chỗ ở hiện nay: Việt Trì – Phú Thọ

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2011

- Năm vào ngành giáo dục: 2013

- Quá trình đào tạo:  

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Địa lý năm 2010 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Địa lý  Kinh tế - Xã hội năm 2012 tại Khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội.

+ Hiện đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Geoinformatics tại Trung tâm GIS, Đại học Feng Chia, Đài Loan.

6. Các hướng nghiên cứu chính:

- Geographic Information System

- Remote Sensing

- GPS

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: 3

+ GIS cơ sở

+ GIS ứng dụng

+ Viễn thám cơ sở

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 3

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

1. Dương Thị Lợi, “Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lương thực của Đồng bằng sông Hồng”, Hội thảo NCKH cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, 2011.

2. Dương Thị Lợi. “Ứng dụng GIS và chuỗi Markov trong đánh giá biến động đất và dự báo đất đô thị tại huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội”. Kỷ yếu Hội thảo Địa lý toàn quốc 2012.

3. Dương Thị Lợi, “Ứng dụng GIS và mô hình mất đất phổ dụng USLE trong đánh giá xói mòn đất huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An”. Hội thảo NCKH cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2013.

4. Ứng dụng Arcgis Online để xây đựng bản đồ trực tuyến phục vụ dạy học môn Địa lý ở trường phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 92.

5. Dương Thị Lợi, “Ứng dụng GIS và mô hình mất đất phổ dụng USLE trong đánh giá xói mòn đất huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An”, Hội thảo Địa lý toàn quốc 2013.

6. Dương Thị Lợi, Application of Remote Sensing and GIS in assessing land use/land cover change in Dong Anh district, Ha Noi city from 1993 to 2013,

7. Dương Thị Lợi, “Ứng dụng GIS và mô hình mất đất phổ dụng USLE trong đánh giá xói mòn đất huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Đại học sư phạm Hà Nội, số 6A, 2013, p41 – 52

8. Duong Thi Loi, Development of an index for assessment of urban green space, – International journal of remote sensing application, USA, volume 5.

  1. Dương Thị Lợi, Ứng dụng GIS đánh giá chất lượng không gian xanh đô thị tại thành phố Chandigard, Ấn Độ, Hội thảo GIS toàn quốc 2015

 

9. Khen thưởng