Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Đặng Tiên Dung

Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý

Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và PPDH Địa lý

1. Họ và tên: Đặng Tiên Dung

2. Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/1991

3. Quê quán: An Lão – Bình Lục – Hà Nam

4. Chỗ ở hiện nay: P432 - CT 10C - Khu đô thị Đại Thanh - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 10/2014

- Năm vào ngành giáo dục: 7/2014

- Quá trình đào tạo:

            + 9/2009 – 6/2013: Học cử nhân CLC K59 tại Khoa Địa lý – Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

            + 10/2013 – 9/2015: Học Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Địa lý – Khoa Địa Lý – Trường Đại học sư phạm Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và PPDH Địa lý

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học:

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp:

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

- Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 6, Tạp chí Thiết bị giáo dục số 122/2015

9. Khen thưởng