Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ - Chủ nhiệm Bộ môn Trần Thị Thanh Thủy

Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý

Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và PPDH Địa lí, Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, Rèn luyện và phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên, Kiểm tra đánh giá phát triển năng lực cho người học,

1. Họ và tên: Trần Thị Thanh Thủy

2. Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1977

3. Quê quán: An Thái – Vụ Bản – Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay: P1310, CT 1A – ĐN2, khu đô thị Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2003

- Năm vào ngành giáo dục: 2000

- Quá trình đào tạo:

            + Tốt nghiệp Khoa Địa lí, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1999

            + Học Cao học tại Khoa Địa lí, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000- 2002

6. Các hướng nghiên cứu chính:

            - Lí luận và PPDH Địa lí

            - Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực

            - Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học

            - Rèn luyện và phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên

            - Kiểm tra đánh giá phát triển năng lực cho người học

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

            - Chuyên đề giảng dạy đại học:

            + Lí luận dạy học Địa lí

            + Phương pháp dạy học Địa lí ở phổ thông

            - Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

            + Dạy học theo chủ đề trong môn Địa lí ở trường phổ thông

            + Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông

            + Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông

            - Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 19

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 02

8. Các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

- Sách:

+ Trần ThịThanh Thủy (chủ biên) và nnk (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 2), NXB ĐHSP

+ Đỗ Hương Trà (chủ biên) và nnk (2015), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Khoa học tự nhiên), NXB ĐHSP

- Bài báo:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)

Năm

công bố

1

Sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

Tác giả

Tạp chí Thiết bị giáo dục số 80, tr 32 – 35

2012

2

Sử dụng tranh ảnh trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

Tác giả

Tạp chí Thiết bị giáo dục số 82, tr 36 – 38

2012

3

Phân tích dữ liệu điều tra về hiện trạng kĩ năng dạy học của SV sư phạm Địa lí – Trường ĐHSP Hà Nội

Tác giả

Tạp chí khoa học ĐHSP, số 4, tr 140 – 147.

2012

4

Cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá kết quả thực tập giảng dạy nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa Địa lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc, tr 1027 – 1033.

2012

5

Sử dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm địa lí,

Tác giả

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần 7, tr 353 – 360.

2012

6

Một số tồn tại trong thực tập và thực kiến tập sư phạm của sinh viên Khoa Địa lí – ĐHSP Hà Nội năm học 2012 – 2013 và đề xuất một số giải pháp

Tác giả

Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Địa lí toàn quốc, 567 – 571.

2013

7

Kiểm tra đánh giá và định hướng dạy học phát triển năng lực cho người học trong môn địa lí ở trường phổ thông.

Tác giả

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần 8, tr 1021 – 1031.

2014

8

Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 2)

Chủ biên

NXB ĐHSP, ISBN: 978 – 604 – 54-2663-0

2016

9

Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Khoa học tự nhiên)

Tác giả

NXB ĐHSP, ISBN: 978 – 604 – 54-2663-0

2015

 

- Đề tài NCKH:

+ Đề tài NCKH cấp Trường: Sử dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên năm thứ 3 - Khoa Địa lí – Trường ĐHSP Hà Nội, mã số: SPHN-12-164, nghiệm thu năm 2013.

+ Nhiệm vụ NCKH cáp Bộ:

  • Chủ nhiệm đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử (E-Learning) về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên Địa lý cấp trung học cơ sở.
  • Tham gia:
    • Xây dựng 15 chuyên đề kiến thức tích hợp để phục vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học (Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Văn Biên)
    • Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng  hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập trong chương trình các môn học: Tìm hiểu Tự nhiên – Xã hội (Tiểu học), Khoa học tự nhiên (THCS và THPT), Vật lý, Hóa Học, Sinh học (THPT) và Tự chọn (Chủ nhiệm đề tài; TS. Trần Khánh Ngọc).

9. Khen thưởng

- Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2692/QĐ-ĐHSP HN, 30/7/2012

2013

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

3489/QĐ-ĐHSP HN, 11/7/2013

2014

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

4062/QĐ-ĐHSP HN, 25/7/2014

2015

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

3701/QĐ-ĐHSP HN, 24/7/2015

 

-  Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012

2013

2014

2015

Bằng khen của Bộ trưởng

6108/QĐ-BGDĐT, ngày30/12/2013