Đội ngũ cán bộ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Phó chủ nhiệm khoa Kiều Văn Hoan

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

1. Họ và tên: Kiều Văn Hoan

2. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1976

3. Quê quán: Thạch Thất – Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay: UNICEF trường ĐHSP Hà Nội, tổ 3 phường Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

5. Quá trình công tác:

- Năm vào ngành giáo dục: 2000

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ : 2011,  PGS: năm 2015.

6. Các hướng nghiên cứu chính:

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Cơ sở GIS, GIS ứng dụng, Viễn thám ứng dụng, Bản đồ giáo khoa

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: Bản đồ giáo khoa, Cơ sở GIS

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 30 sinh viên

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 15

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: đang hướng dẫn 2 NCS

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

Các đề tài:

1. Xây dựng Atlas giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học địa lí lớp 12 ở trường THPT. Mã số: B2009-17- 210, 2009 – 2010 (cấp Bộ)

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS - Viễn thám phục vụ nghiên cứu và giảng dạy khoa Địa lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mã số: SPHN-12- 165, 2012-2013 (cấp Trường).

3. Xây dựng Atlas đa phương tiện hỗ trợ giảng dạy ở khoa Địa lý các trường đại học sư phạm. Mã số: B2014 - 17- 49, năm 2014-2015 (cấp Bộ).

Các bài báo:

1. Kiều Văn Hoan ( 2011) Sử dụng thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí cho học sinh khiếm thính ở bậc THCS. Tạp chí thiết bị dạy học: ISSN 1859 – 0810, số 11, tr 21 – 23.

2. Kiều Văn Hoan và nnk. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học địa lí cho học sinh khiếm thính ở cấp trung học cơ sở (2011). Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội: ISSN 0868 – 3719, số 6 , tr 79-85.

3. Kiều Văn Hoan. Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý đánh giá biến động rừng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1990 – 2010 (2012). Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc, tr 1073- 1081.

4. Kiều Văn Hoan, Nguyễn Thị Ngọc. Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý đánh giá biến động đất huyện Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội 2005 -2010 (2013). Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc, tr 953 – 958.

5. Kiều Văn Hoan. Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 – 2012 (2014). Tạp chí khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội : ISSN 0868 – 3719, số 4, tr 161-170.

6. Kiều Văn Hoan, Nguyễn Thị Liên. Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến xói lở, bồi tụ đới ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 1990 – 2013 (2014). Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc, tr 1- 9.

7. Kiều Văn Hoan. Ứng dụng Hệ thông tin địa lý xây dựng bản đồ dùng trong giảng dạy địa lý ở trường phổ thông (2015). Tạp chí khoa học giáo dục – Viện khoa học giáo dục Việt Nam: ISSN 0868 – 3662, số 116, tr 46 -47,59.

8. Kiều Văn Hoan. Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng và sử dụng xêri bản đồ giáo khoa treo tường hỗ trợ dạy học địa lý lớp 9 (2015). Tạp chí thiết bị dạy học : ISSN 1859 -0810, số đặc biệt, tr 45 – 48.

9. Kiều Văn Hoan. Xây dựng atlat giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học địa lí lớp 12 ở trường THPT (2015). Tạp chí thiết bị dạy học : ISSN 1859 -0810, tr 89 -91, 152.

10. Kiều Văn Hoan, Nguyễn Thị Liên. Ứng dụng Viễn thám và GIS đánh giá nguy cơ cháy rừng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2000 – 2014 (2015). Tạp chí khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội : ISSN 0868 – 3719, số 4, tr 152 – 158.

11. Kiều Văn Hoan, Lâm Quang Dốc. Tính trực quan trên bản đồ giáo khoa treo tường và việc dạy học địa lý (2015). Tạp chí thiết bị dạy học : ISSN 1859 – 0810, số đặc biệt, tr 190 – 193,200.

12. Kiều Văn Hoan. Kỹ năng sử dụng bản đồ và Google Map trong việc tổ chức dạy học địa lý gắn với thực tiễn ở trường phổ thông (2015). Tạp chí thiết bị dạy học: ISSN 1859 -0810, số 117, tr 91-93.

 

9. Khen thưởng

- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2013.

- Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ năm 2015.

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội.