Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Nguyễn Thanh Xuân

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân        

2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1983

3. Quê quán: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

4. Chỗ ở hiện nay: Phòng 1618, HH3C, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2008

- Năm vào ngành giáo dục: 2008

- Quá trình đào tạo:

+ 2001 – 2005: cử nhân khoa học, khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ 2006 – 2008: Thạc sỹ giáo dục học, khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

+ 2013 – nay: Nghiên cứu sinh, khoa Địa lý, ĐHSP Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính:
- Bản đồ, viễn thám và GIS

- Phương pháp dạy học

- Công nghệ dạy học

- Mã nguồn mở, lập trình

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học:

+ Bản đồ đại cương

+ Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương

+ GIS cơ bản

+ GIS ứng dụng

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 04

  8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Trắc nghiệm có phản hồi bằng PowerPoint tương tác

Tác giả

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 67 (2011), ISSN 1859 – 0810

2011

 

Ứng dụng ArcGIS Online thành lập bản đồ Nông nghiệp Hà Nội

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2013, Vol 58, No 6B, pp. 96-101, ISSN 0868 - 3719

2013

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

Applying ArcGIS Online for Establishing Hanoi Agriculture Map

Đồng tác giả

The 8th Asian Conference for Information Technology in Agriculture, AFITA/WCCA 2012

2012

 

Flood in South Vietnam: Case study in Dong Thap province; Flood Mitigation Management

Đồng tác giả

The 32nd International Geographical Congress Cologne 2012

2012

4

Hội nghị quốc gia

 

 

 

 

Vận dụng trò chơi xếp hình bằng PowerPoint tương tác trong dạy học địa lí ở trường Phổ thông

Tác giả

Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc

2011

 

Tăng cường kĩ năng sư phạm cho sinh viên Sư phạm

Tác giả

Hội thảo khoa học toàn quốc của Đoàn Thanh niên trường ĐHSP Hà Nội

2011

 

Ứng dụng ArcGIS Online trong nghiên cứu địa lí

Tác giả

Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc

2012

5

Sách chuyên khảo

 

 

 

 

Tư liệu hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 11

Đồng tác giả

NXB ĐH Sư phạm

2009

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học Địa lí 12 - THPT (nâng cao)

2010 - 2013

Đề tài cấp trường

SPHN - 10 - 497

Đã nghiệm thu

(Chủ trì đề tài nhánh): Biên tập xeri bản đồ kinh tế - xã hội phục vụ dạy học dạy học chương trình Địa lí kinh tế đại cương ở các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm Việt Nam

2008 - 2010

Đề tài cấp Bộ

B2008 - 17 - 142

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu mã nguồn mở Mapserver phục vụ triển khai ứng dụng WebGIS tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội

2014 - 2016

Đề tài cấp trường

SPHN 14 – 375

Chưa nghiệm thu

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Giáo dục vì sự phát triển bền vững qua môn Địa lí trong các trường Đại học Sư phạm phía Bắc Việt Nam

2009 - 2011

Đề tài cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lí (GIS) - viễn thám tỉnh Lạng Sơn phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập ở khoa Địa lí - tr­ường Đại học S­ư phạm Hà Nội

2010 - 2011

Dự án CNTT

Đã nghiệm thu

Mô hình Sách giáo viên trung học hiện đại dạy và học môn Địa lí theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

2010 - 2011

Đề tài cấp NXB GD Việt Nam

Đã nghiệm thu

Xây dựng bài giảng điện tử (E-Learning) về tích hợp GDBVMT cho giáo viên Địa lý cấp THCS

2015 – 2016

Nhiệm vụ Cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

 

9. Khen thưởng:

- Nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Giấy khen của Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền