Đội ngũ cán bộ

Phó Giáo Sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Sơn

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

Hướng nghiên cứu chính. Các vấn đề về Địa lí kinh tế - xã hội, các vấn đề về du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái và bảo tồn

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Sơn

2. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1957

3. Quê quán: Bắc Ninh

4. Chỗ ở hiện nay: P11-H13, TT ĐHSPHN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1980

- Năm vào ngành giáo dục: 1978

- Quá trình đào tạo:

 + Đại học: ngành Địa lí, trường ĐHSP HN, năm tốt nghiệp: 1978

+ Sau ĐH: Địa lí KT-XH, trường ĐHSP HN, năm tốt nghiệp: 1980

+ Thạc sĩ: Địa lí nhân văn, trường ĐH New England, Australia, 1997

+ Tiến sĩ: Địa lí Kinh tế và Chính trị, ĐHSP HN, 2001.

6. Các hướng nghiên cứu chính:

 • Các vấn đề về Địa lí kinh tế - xã hội
 • Các vấn đề về du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái và bảo tồn

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lí Kinh tế - xã hội Việt Nam (3 học phần)

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: Tổ chức lãnh thổ Nông nghiệp, Việt Nam với Hội nhập khu vực và Quốc tế. Một số vấn đề Địa lí kinh tế Thế giới và Việt Nam. Tổng quan Du lịch, Du lịch sinh thái

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: mỗi năm từ 3-5 sinh viên

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: mỗi năm từ 3-5 học viên

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: 3 NCS đã bảo vệ (HD phụ), hiện đang HD chính 2 NCS và HD phụ 1 NCS      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

 1. Đã chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học:

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam phục vụ giảng dạy địa lí (ở bậc THPT và đại học), Mã số: B2009-17-208, nghiệm thu tháng 7/2011.

 1. Bài báo:
 •   Nguyễn Thị Sơn, 2011, Nguyễn Thị Sơn, ‘Hộ nông nghiệp Việt Nam: Những thành tựu bước đầu và những vấn đề đặt ra’, Hội thảo khoa học, khoa Địa lí, trường ĐHSP HN, trang 79-86.
 •  Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Quý Hợi, 2013, ‘Đánh giá thực trạng xã hội làng nghề tỉnh Nam Định trên quan điểm phát triển bền vững’, Hội nghị Khoa học Địa lí phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam, Hội Địa lí Việt Nam, trang  816-826.
 • Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Phú Thắng, 2014, ‘Tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh An Giang’, Tạp chí KH, trường ĐHSP tp. HCM (Chuyên đề KH XH & Nhân văn, số 63 (97), tháng 10/2014. Tr. 82-90.
 1. Những sách và giáo trình đã tham gia biên soạn

Tiếng Việt:

 • Lê Thông (chủ biên) Lê Huỳnh, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Sơn & nnk, 2010. Địa chí Thanh Hóa (phần 3), 1335 trang, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 • Lê Thông (chủ biên), Lê Huỳnh, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Sơn & nnk, 2010. Địa lí các tỉnh thành phố Việt Nam, NXB GD, Hà Nội.
 • Lê Thông, Nguyễn Quý Thao (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Sơn & nnk, 2012. Việt Nam các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm, NXB GD Việt Nam.

Tiếng Anh:

 • Huhua Cao, Elizabeth Morrell (eds.), Barbara Rugendyke, Nguyen Thi Son & others, 2010, Regional Minorities and Development: Challenges for the future in South and Southeast Asia, NXB Routledge.

9. Khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2008 -2009

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

Trường ĐHSP Hà Nội

2009 -2010

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

Trường ĐHSP Hà Nội

20013 - 2014

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

Trường ĐHSP Hà Nội

20014 - 2015

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

Trường ĐHSP Hà Nội

2015

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013

Hướng dẫn SV NCKH đạt giải khuyến khich cấp trường

 

Trường ĐHSP Hà Nội

2014

Hướng dẫn SV NCKH đạt giải ba cấp trường

Số /TĐ – KT, ngày 09/01/2015 của Trường ĐHSP Hà Nội