Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Bùi Thị Thanh Dung

Bộ môn Địa lý tự nhiên

1. Họ và tên: Bùi Thị Thanh Dung

2. Ngày, tháng, năm sinh: 25 - 01 - 1983

3. Quê quán: xã Trực Phương, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay: 504 - CT4B - Khu đô thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

5. Quá trình công tác:

 - Năm bắt đầu công tác: 2004

                                                - Năm vào ngành giáo dục: 2004

- Quá trình đào tạo:

2000-2004: Học đại học tại khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2004-2006: Học Thạc sỹ tại khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu khí hậu ứng dụng

- Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế địa phương

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lý Tự nhiên Việt Nam 1 và 2

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: 0

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 08

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 0

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: 0  

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

a) Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Xây dựng đĩa VCD Địa hình Việt Nam phục vụ việc dạy và học môn Địa lý tự nhiên Việt Nam ở các trường đại học và cao đẳng sư phạm. Mã số: SPHN-08-213 (Chủ nhiệm đề tài).

- Nghiên cứu biến động hiện trạng sử dụng đất lưu vực sông Gâm do tác động của đập thủy diện Tuyên Quang. Mã số: SPHN-08-216 (Tham gia, chủ trì: ThS. Nguyễn Quyết Chiến).

- Xây dựng cơ sở dữ liệu kênh hình về Cảnh quan tự nhiên Việt Nam phục vụ việc dạy và học môn Địa lý tự nhiên Việt Nam. Mã số: SPHN-12-159 (Chủ nhiệm đề tài).

b) Các bài báo khoa học:

- Bùi Thị Thanh Dung, Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đến sự phát triển cây Hồi ở Lạng Sơn, Hội thảo Địa lý toàn quốc, 2012.

9. Khen thưởng

- Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu TP. Hà Nội năm 2012