Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ - Chủ nhiệm Bộ môn, Phó chủ nhiệm khoa Nguyễn Quyết Chiến

Bộ môn Địa lý tự nhiên

Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên tổng hợp

1. Họ và tên: Nguyễn Quyết Chiến

2. Sinh năm: 12/01/1976

3. Quê quán: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương

4. Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể Công ty đường bộ 230 - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội.

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2000

- Năm vào ngành giáo dục: 2000

- Quá trình đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học năm 1999 ngành Cử nhân Sư phạm Địa lý tại ĐHSP Hà Nội.

+ Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2002 chuyên ngành Địa lý tự nhiên tại ĐHSP Hà Nội.

+ Bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 2013 chuyên ngành Địa lý tự nhiên tại ĐHSP Hà Nội.

6. Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên tổng hợp

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học:

            1. Cơ sở địa lý tự nhiên 1

            2. Cơ sở địa lý tự nhiên 2

            3. Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 (phần khái quát)

            4. Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (phần khu vực)

            5. Một số vấn đề địa lý tự nhiên đại cương và địa lý tự nhiên Việt Nam        

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

            1. Những vấn đề địa lý tự nhiên đại cương

            2. Những vấn đề cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: khoảng 20 

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

Các bài báo

  1. Nguyễn Quyết Chiến (2012). Tiềm năng phát triển thuỷ sản ở hồ Tuyên Quang trên sông Gâm. Tuyển tập các báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. NXB. Khoa học và Kỹ thuật. Huế.
  2. Nguyễn Quyết Chiến (2012). Nghiên cứu tiềm năng du lịch tự nhiên nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng hồ thuỷ điện Tuyên Quang trên sông Gâm. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6 (tr. 158-167).
  3. Nguyễn Quyết Chiến, Đỗ Văn Thanh (2013). Nghiên cứu phân cấp xói mòn tiềm năng lưu vực sông Gâm (phần lãnh thổ Việt Nam). Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. NXB. Đại học Thái Nguyên (tr. 513-519).
  4. Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lý Trọng Đại, Hoàng Bắc, Nguyễn Mạnh Hà, Dương Thị Hồng Yến, Nguyễn Thu Nhung, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Quyết Chiến, Đặng Thị Huệ, Nguyễn An Thịnh (10/2014). Cơ sở Địa lý học đề xuất mô hình hệ kinh tế - sinh thái bền vững cho một số vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. NXB. Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (tr. 534-543).

Các đề tài NCKH

  1. Nguyễn Quyết Chiến (2012). Nghiên cứu khả năng điều tiết lũ vùng hạ lưu và ảnh hưởng đến diễn biến dòng chảy cát bùn của đập thuỷ điện Tuyên Quang trên sông Gâm. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  2. Nguyễn Quyết Chiến (2016). Nghiên cứu đề xuất tỉ lệ che phủ rừng nhằm hạn chế xói mòn ở lưu vực sông Gâm khi có công trình thủy điện Tuyên Quang. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

9. Khen thưởng

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009 - 2010

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011 - 2012

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012 - 2013

            - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014