Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Vũ Thị Thu Thủy

Bộ môn Địa lý tự nhiên

1. Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1988

3. Quê quán: An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

4. Chỗ ở hiện nay: Phòng 3038, HH1C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

                                    - Năm bắt đầu công tác: 2010

                                    - Năm vào ngành giáo dục: 2012

            - Quá trình đào tạo:

            + Tốt nghiệp Đại học năm 2010 chuyên ngành Địa chất học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

            + Tố nghiệp Thạc sĩ năm 2012 chuyên ngành Địa chất học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu chung về Địa chất Việt Nam, Nghiên cứu về Địa chất môi trường - Quản lí tài nguyên, Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu trầm tích và đường bờ.

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa chất học

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: không

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: không

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: không

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: không

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây

Bài báo:

1. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Vũ Thị Thu Thủy…, 2011. Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên môi trường đới ven biển Việt Nam phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên – môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy ví dụ cửa sông Hồng. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. V. 27 (3): 161-173.

2. Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Thủy, 2011. Sử dụng thông tin ảnh vệ tinh để so sánh các mô hình thống kê phục vụ giám sát chất lượng nước khu vực ven biển thông qua việc sử dụng thông tin ảnh vệ tinh áp dụng cho vịnh Tiên Yên – Hà Cối (Miền Bắc Việt Nam). Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. V. 27 (1S): 52-62.

3. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Đăng Quy, Vũ Thị Thu Thủy …, 2011. Đánh giá tích hợp mức độ tổn thương vùng biển ven bờ Việt Nam nhằm quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, trang 633-645.

Đề tài:

1. Dự án thành phần 5 “Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững” thuộc Dự án Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao gồm các đề tài:

 • Xây dựng báo cáo thuyết minh và lập bản đồ dự báo Mức độ tổn thương tài nguyên môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, tỉ lệ 1:1.000.000 theo các kịch bản phát triển KT-XH đến 2015 và 2020.
 • Xây dựng báo cáo thuyết minh và lập bản đồ dự báo Mức độ tổn thương tài nguyên môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, tỉ lệ 1:1.000.000 theo kịch bản mực nước biển dâng cao 0,5 m và 1,0 m.
 • Lượng giá tổn thất tài nguyên môi trường ở 02 vùng trọng điểm vịnh Tiên Yên và cửa sông Hồng.
 • Xây dựng các giải pháp tổng thể sử dụng bền vững tài nguyên môi trường dựa trên đánh giá và dự báo mức độ tổn thương tài nguyên môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam.
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể sử dụng bền vững tài nguyên môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam.

2. Dự án "Điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/100.000 - 1/50.000 dải ven biển Nga Sơn - Diễn Châu từ 0-30m nước" . Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất môi trường dải ven biển Nga Sơn - Cửa Hới từ 0 -30m nước, tỷ lệ 1:1.000.000, 2011.
 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất môi trường dải ven biển Cửa Hới – Quảng Thái từ 0 - 30m nước, tỷ lệ 1:1.000.000, 2012.
 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Cửa Hới – Quảng Thái từ 0 - 30m nước, tỷ lệ 1:1.000.000, 2012.

3. Dự án "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định (0 - 60m nước),  tỷ lệ 1:100.000". Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển (0-60m nước) Điền Hương (Thừa Thiên Huế) đến Mũi Hải Vân (Đà Nẵng), tỷ lệ 1:1.000.000, 2011.
 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất môi trường vùng biển Điền Hương (Thừa Thiên Huế) đến Mũi Hải Vân (Đà Nẵng) từ 0-60m nước, tỷ lệ 1:1.000.000, 2011.
 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Mũi Hải Vân (Đà Nẵng) – Bình Sơn (Quảng Ngãi (0-60m nước), tỷ lệ 1:1.000.000, 2012.
 • Lập bản đồ hiện trạng Địa chất môi trường vùng biển Mũi Hải Vân (Đà Nẵng) – Bình Sơn (Quảng Ngãi (0-60m nước), tỷ lệ 1:1.000.000, 2012.

4. Chương trình VINOGEO – SRV 07/056: "Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam”, 2012. Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Đánh giá mức độ tổn thương do trượt lở ở thị xã Bắc Kạn
 • Đánh giá mức độ tổn thương do sụt lún ở Quốc Oai, Hà Nội
 • Đánh giá mức độ tổn thương do tai biến bão và nước biển dâng khu vực Ba Lạt - Cửa Đáy

9. Khen thưởng