Kết quả nghiên cứu

Thông tin đề tài khoa học

Họ và tên: Phạm Trung Lương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 1955-06-27
Nơi sinh: Thanh Hoá
Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên
Tên đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp viễn thám trong điều tra hiện trạng sử dụng đất ở Việt Nam”
Ngành khoa học của học vị: Địa lý - Địa chất
Năm công nhận Nghiên cứu sinh:
Người hướng dẫn 1: PTS. Nguyễn Thục Nhu
Người hướng dẫn 2:
Ngày bảo vệ: 1992-12-01
Năm bảo vệ: 1992
Số thứ tự luận án của Trường:
Số thứ tự luận án của Khoa:
Điện thoại:
Email:
Cơ quan công tác:
Mã số: 1.07.01
Số QĐ bảo vệ:
Người hướng dẫn 3:
xvideos xopornofilme pornoruhe.com coheteporno.com