Thông tin khoa học

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2019

Giới thiệu

Tiếp nối thành công các Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc” trước đây và mới nhất được tổ chức vào tháng 10 năm 2018 tại Viện Địa lý và Tài nguyên TPHCM. Năm 2019, Trường Đại học Tây Nguyên đăng cai tổ chức Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 với chủ đề:  Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững vào ngày 28/11/2019.

Các chủ đề chính

- Phục hồi hệ sinh thái rừng, phục hồi cảnh quan;

- Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Môi trường và Phát triển bền vững;

- Bảo tồn đa dạng sinh học;

- Biến đổi khí hậu, giảm nhẹ và thích ứng - An ninh lương thực; An ninh nguồn nước;

- GIS trong giáo dục và phát triển cộng đồng;

- Hướng tới sự phát triển bền vững;

- Các công nghệ GIS, Viễn thám, GPS, UAV và công nghệ hỗ trợ;

- Tích hợp GIS, Viễn thám và IoT, Hệ thống cảm biến trước cuộc cách mạng CN 4.0

- Triển lãm các công nghệ mới về GIS, GNSS, trắc địa...

Hạn cuối: 2019-05-31 23:42:16

Nguồn: http://gisconference.org/Conference/Detail/gis-2019.html

Publish: 5/4/2019 - Views: 114 - Lastest update: 5/4/2019 5:09:24 PM
Related
xvideos xopornofilme pornoruhe.com coheteporno.com