Tin tức - Sự kiện

12

10 - 2017
THÔNG BÁO SỐ 3 - HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi đến quý tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học bản thông báo số 3 về Hội thảo ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý, giám sát tài nguyên môi ...

Ngày đăng: 10/12/2017 Đọc tiếp

12

12 - 2017
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

BTC Hội thảo "ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý giám sát tài nguyên môi trường" trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các nhà khoa học và cá nhân quan tâm tham dự Hội thảo.

Ngày đăng: 12/12/2017 Đọc tiếp