Tin tức - Sự kiện

05

04 - 2018
THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SVNCKH CẤP KHOA NĂM 2018

Thực hiện công văn số 494/ĐHSPHN - KHCN của phòng KHCN trường ĐHSP Hà Nội, Ban chủ nhiệm khoa Địa lí, Liên chi Đoàn khoa Địa lí đã sớm chỉ đạo và phát động phong trào sinh viên NCKH năm học 2017 – ...

Ngày đăng: 4/5/2018 Đọc tiếp

21

03 - 2018
THÔNG BÁO SỐ 1: HT QUỐC TẾ VỀ GIÁO ĐỤC ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Trước những yêu cầu của đổi mới đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với xu hướng dạy học và đào tạo giáo viên quốc tế, Khoa ...

Ngày đăng: 3/21/2018 Đọc tiếp

30

01 - 2018
XUÂN SUM VẦY - TẾT TRỌN YÊU THƯƠNG

Ngày đăng: 1/30/2018 Đọc tiếp

08

01 - 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SV NCKH CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 - 2018

Đề nghị các bạn sinh viên tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học khẩn trương liên hệ với giáo viên hướng dẫn để đăng ký tên đề tài trước ngày 12/1/2018.

Ngày đăng: 1/8/2018 Đọc tiếp