Tin tức - Sự kiện

06

06 - 2018
THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THẢO QUÔC TẾ VỀ GIÁO DỤC ĐỊA LÝ Ở VN VÀ KINH NGHIỆM QT

Trước những yêu cầu của đổi mới đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với xu hướng dạy học và đào tạo giáo viên quốc tế, Khoa ...

Ngày đăng: 6/6/2018 Đọc tiếp

05

06 - 2018
INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHY EDUCATION IN VIETNAM AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

In August 2018 Hanoi National University of Education (HNUE) will host the International Conference on Geography Education in Vietnam and International Experience. This conference will bring together ...

Ngày đăng: 6/5/2018 Đọc tiếp

05

04 - 2018
THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SVNCKH CẤP KHOA NĂM 2018

Thực hiện công văn số 494/ĐHSPHN - KHCN của phòng KHCN trường ĐHSP Hà Nội, Ban chủ nhiệm khoa Địa lí, Liên chi Đoàn khoa Địa lí đã sớm chỉ đạo và phát động phong trào sinh viên NCKH năm học 2017 – ...

Ngày đăng: 4/5/2018 Đọc tiếp

21

03 - 2018
THÔNG BÁO SỐ 1: HT QUỐC TẾ VỀ GIÁO ĐỤC ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Trước những yêu cầu của đổi mới đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với xu hướng dạy học và đào tạo giáo viên quốc tế, Khoa ...

Ngày đăng: 3/21/2018 Đọc tiếp