Tin tức - Sự kiện

08

10 - 2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XEMINA DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong phân tích không gian trong nghiên cứu địa lý, khoa Địa lý tổ chức Xemina cho học viên cao học với kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày đăng: 10/8/2017 Đọc tiếp

01

10 - 2017
THÔNG BÁO XEMINA: CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Khoa Địa lý thông báo tổ chức Báo cáo chuyên đề "Chủ quyền Biển, đảo và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội Biển đảo Việt Nam" với nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng: 10/1/2017 Đọc tiếp