Tin tức - Sự kiện

30

01 - 2018
XUÂN SUM VẦY - TẾT TRỌN YÊU THƯƠNG

Ngày đăng: 1/30/2018 Đọc tiếp

08

01 - 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SV NCKH CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 - 2018

Đề nghị các bạn sinh viên tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học khẩn trương liên hệ với giáo viên hướng dẫn để đăng ký tên đề tài trước ngày 12/1/2018.

Ngày đăng: 1/8/2018 Đọc tiếp

26

12 - 2017
HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!

Nhằm mục đích tăng cường giao lưu học thuật và thúc đẩy hợp tác phát triển chuyên môn giữa các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng GIS và Viễn thám, từ ngày 20 - 22 tháng 12 ...

Ngày đăng: 12/26/2017 Đọc tiếp

12

10 - 2017
THÔNG BÁO SỐ 3 - HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi đến quý tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học bản thông báo số 3 về Hội thảo ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý, giám sát tài nguyên môi ...

Ngày đăng: 10/12/2017 Đọc tiếp

12

12 - 2017
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

BTC Hội thảo "ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý giám sát tài nguyên môi trường" trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các nhà khoa học và cá nhân quan tâm tham dự Hội thảo.

Ngày đăng: 12/12/2017 Đọc tiếp