Tin tức - Sự kiện

08

10 - 2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XEMINA DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong phân tích không gian trong nghiên cứu địa lý, khoa Địa lý tổ chức Xemina cho học viên cao học với kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày đăng: 10/8/2017 Đọc tiếp

01

10 - 2017
THÔNG BÁO XEMINA: CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Khoa Địa lý thông báo tổ chức Báo cáo chuyên đề "Chủ quyền Biển, đảo và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội Biển đảo Việt Nam" với nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng: 10/1/2017 Đọc tiếp

16

08 - 2017
THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

GIS và viễn thám cung cấp nguồn dữ liệu phong phú về bề mặt Trái đất và các đối tượng liên quan, làm cơ sở cho việc ứng dụng hiệu quả các phương pháp phân tích không gian, phân tích định lượng vào ...

Ngày đăng: 8/16/2017 Đọc tiếp

16

08 - 2017
THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

GIS và viễn thám cung cấp nguồn dữ liệu phong phú về bề mặt Trái đất và các đối tượng liên quan, làm cơ sở cho việc ứng dụng hiệu quả các phương pháp phân tích không gian, phân tích định lượng vào ...

Ngày đăng: 8/16/2017 Đọc tiếp