Trong ngày 27/10/2022, khoa Địa lý có 12 học viên cao học K30 thuộc các chuyên ngành bảo vệ luận văn đợt 2. Trong đó có 5 học viên thuộc chuyên ngành Địa lí Tự nhiên, 3 học viên thuộc chuyên ngành Địa lí học và 4 học viên thuộc chuyên ngành LL&PPDH Địa lí. 

Chuyên ngành Địa lí Tự nhiên:

HV. Hoàng Linh Trang do TS. Nguyễn Quyết Chiến HD
Các HV: Lê Thị Dung, Doãn Hoài Trang do TS. Đặng Vũ Khắc HD
Các HV: Đoàn Thị Thu, Đặng Bích Thảo do PGS.TS. Đào Ngọc Hùng

Chuyên ngành Địa lí học:
HV: Ngô Văn Chuyên,  do TS. Ngô Thị Hải Yến  HD
HV: Đặng Thị Hải Yến do TS. Tô Thị Hồng Nhung HD
HV: Lê Thu Thảo do TS. Nguyễn Tường Huy HD

Chuyên ngành Lí luận và PP dạy học:
Các HV: Hoàng Thị Xuân, Đặng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Hường, do PGS. TS. Ngô Thị Hải Yến HD        
HV.Lê Ngân Hà do TS. Nguyễn Phương Thảo HD

Dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của giảng viên hướng dẫn, các học viên tại 3 hội đồng đều có phần trình bày khá tốt, thể hiện sự nghiêm túc trong nghiên cứu. Hội đồng cũng lắng nghe những ý kiến và góp ý rất xác đáng từ các thành viên trong hội đồng.
Chúc mừng các học viên cao học K30 đã bảo vệ thành công tốt đẹp trong đợt 2! 
Chúc mừng thành công của khoa Địa lý trong công tác đào tạo Sau Đại học.

 

admin:28/10/2022