1. Đảng ủy khoa

 

truong-khoa
Bí thư Đảng ủy
TS. Đỗ Văn Thanh

 

 

pho-bi-thu
Phó bí thư Đảng ủy
PGS.TS. Ngô Thị Hải Yến

 

 

dang-uy-vien
Đảng ủy viên
TS. Nguyễn Quyết Chiến

 

 
 
 

2. Ban chủ nhiệm khoa

 

Trưởng khoa TS. Nguyễn Quyết Chiến
Trưởng khoa
TS. Nguyễn Quyết Chiến

 

 

Phó trưởng khoa TS. Đặng Vũ Khắc
Phó trưởng khoa
​​​​​TS. Đặng Vũ Khắc

 

 

Phó trưởng khoa TS. Ngô Thị Hải Yến
Phó trưởng khoa
TS. Ngô Thị Hải Yến

 

 
 
 

3. Ban chấp hành Công đoàn

 

Phó chủ tịch Công đoàn Ths. Đặng Phương Lan
Chủ tịch Công đoàn
TS. Vũ Thị Hằng

 

 

Phó chủ tịch Công đoàn Ths. Đặng Phương Lan
Phó chủ tịch Công đoàn
Đặng Phương Lan

 

 
 

4. Ban chấp hành Liên chi đoàn 

 


Bí thư Liên chi
Ths. Đinh Hoàng Dương

 

 


Phó bí thư Liên chi
TS. Dương Thị Lợi

 

 

5. Văn Phòng Khoa Địa lý 

 

Phó chủ tịch Công đoàn Ths. Đặng Phương Lan
Chuyên viên. Đặng Phương Lan

 

 


 Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

 

6. Bộ môn Địa lý Kinh tế - Xã hội 

 


Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Tường Huy

 


Phó trưởng Bộ môn
TS. Vũ Thị Mai Hương

Phó trưởng khoa TS. Ngô Thị Hải Yến
TS. Ngô Thị Hải Yến
 

 


Ths. Nguyễn Khắc Anh

 

 


TS. Tô Thị Hồng Nhung

 

 


TS. Phạm Thị Ngọc Quỳnh

 

 

 

 
 

 

7. Bộ môn Địa lý Tự nhiên

 

 


Trưởng Bộ môn
PGS.TS Đào Ngọc Hùng

 

 


Phó trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Trưởng khoa TS. Nguyễn Quyết Chiến
TS. Nguyễn Quyết Chiến

 

Phó chủ tịch Công đoàn Ths. Đặng Phương Lan
TS. Vũ Thị Hằng

 

 


TS. Đặng Thị Huệ

 


Ths. Bùi Thanh Dung


Ths. Vũ Thị Thu Thủy

 


Ths. Đinh Hoàng Dương

 

 

 

8. Bộ môn Phương pháp và lý luận dạy học Địa lý

 

 


Trưởng Bộ môn
PGS.TS Ngô Thị Hải Yến

 

 


TS. Đoàn Thị Thanh Phương

 

\

TS. Nguyễn Tú Linh

 

 


TS. Nguyễn Phương Thảo

 

 


Ths. Đặng Tiên Dung

 

 

 

 

9. Bộ môn Bản đồ, Viễn thám GIS

 

Phó trưởng khoa TS. Đặng Vũ Khắc
Phụ trách Bộ môn
TS. Đặng Vũ Khắc

 

 

 

truong-khoa
TS. Đỗ Văn Thanh
 

 

 

 


TS. Nguyễn Thanh Xuân

 

 


TS. Dương Thị Lợi