STT Tiêu đề Năm Tác giả Đường dẫn
1 Nghiên cứu diễn biến hạn tỉnh Sơn La 2022 Nguyễn Dương Thảo K70D
2 Theo dõi biến động lớp phủ rừng tại vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An bằng công nghệ viễn thám 2022 Lương Minh Phùng K69B và Lò Văn Tuân K69B
3 Nhận thức của sinh viên sư phạm Địa Lý về giáo dục phát triển bền vững ở Việt Nam 2022 Trịnh Q. Thạch, Hoàng Th. Tuân, Ng. H Thắng, ĐTX May K69