BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

Trong các ngày 27, 28, 29/10/2023, khoa Địa lý đã tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên cao học K31 thuộc 2 chuyên ngành Địa lý học và LL&PPDH...

Xem thêm

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 32 - KHOA ĐỊA LÝ

Từ ngày 18-20/10/2023, khoa Địa lý đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cho học viên K32 thuộc 4 chuyên ngành: Địa lý học; Địa lý tự nhiên; LL và...

Xem thêm