Chiều ngày 09/04/2024, tại Trung tâm Thư viện, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Địa lí học của NCS Trương Thị Như Nguyệt (Giảng viên trường Đại học Công đoàn). Đề tài “Nghèo và giảm nghèo ở khu vực miền núi Tây Bắc tỉnh Nghệ An” được sự hướng dẫn của GS.TS. Lê Thông (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) và PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh (trường Đại học Vinh).

NCS đã trình bày tự tin, hệ thống những kết quả nghiên cứu của mình và nhận được những góp ý quý báu của các thành viên Hội đồng chấm luận án.

Xin chúc mừng tân Tiến sĩ, tập thể cán bộ hướng dẫn và khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là luận án tiến sĩ thứ 181 của khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Xin chúc tân Tiến sĩ, tập thể cán bộ hướng dẫn và khoa Địa lí sẽ thành công hơn nữa trong công tác nghiên cứu và đào tạo.

 

admin:14/04/2024