Trong các ngày 27, 28, 29/10/2023, khoa Địa lý đã tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên cao học K31 thuộc 2 chuyên ngành Địa lý học và LL&PPDH bộ môn Địa lý.

Dưới sự chỉ bảo tận tình, trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn, các học viên đã trình bày khá tốt kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời lắng nghe những nhận xét, góp ý bổ ích, quý báu của các nhà khoa học trong Hội đồng chấm luận văn.

Xin chúc mừng các học viên cao học K31. Chúc các học viên sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống!

 

admin:13/12/2023