Từ ngày 18-20/10/2023, khoa Địa lý đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cho học viên K32 thuộc 4 chuyên ngành: Địa lý học; Địa lý tự nhiên; LL và PPDH bộ môn Địa lý; Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin Địa lý.

Sau khi học viên trình bày đề cương nghiên cứu, các thầy cô trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý về tính khả thi của đề tài cũng như định hướng về nội dung và phương pháp nghiên cứu để giúp cho học viên có thể thực hiện được luận văn của mình.

Chúc cho các học viên K32 sẽ sớm hoàn thành luận văn và bảo vệ đúng hạn!

admin:13/12/2023