Sáng 26/9/2022, tại phòng 508 nhà V, Chi bộ Địa lý 2 tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hải Yến – Phó chủ nhiệm khoa Địa lý.

Các đại biểu dự đại hội Chi bộ Địa lý 2

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khoa Địa lý, Chi bộ Địa lý 2 đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022 đề ra. Chi bộ luôn được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

Đồng chí Ngô Thị Hải Yến – Bí thư chi bộ Địa lý 2 đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Địa lý có 13 đảng viên chính thức. Đại hội cũng thống nhất mục tiêu trọng tâm: Chi bộ Địa lý 2 tập trung lãnh đạo 2 Bộ môn: Địa lý kinh tế - xã hội và Phương pháp dạy học Địa lý thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng ủy và Chi bộ. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng cơ quan các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ để đưa bộ môn, khoa và nhà trường phát triển.

Ban Chi ủy Chi bộ Địa lý 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Ngô Thị Hải Yến giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Mai Hương giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Nguyễn Phương Thảo giữ chức vụ Uỷ viên với tỷ lệ 100%. Đại hội Chi bộ Địa lý 2 nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.

admin:27/09/2022