Vào lúc 9h sáng ngày 26/9, tại phòng 502 nhà V, chi bộ Địa lý 1 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2019-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ.

          Đại hội vinh dự được tiếp đón đồng chí Đỗ Văn Thanh – Bí thư đảng ủy khoa Địa lý đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội

          Trong nhiệm kì vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng Ban chi ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã luôn cố gắng vượt qua, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 2019-2022 đề ra. Chi bộ 2 năm liền được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

         Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ có 14 đảng viên chính thức. Trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm:tập trung lãnh đạo 2 bộ môn Địa lý tự nhiên và Bản đồ -Viễn thám-GIS thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng ủy và Chi bộ; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng cơ quan các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

          Đại hội đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí và các chức danh của chi bộ, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu là Bí thư chi bộ, đồng chí Đào Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ và đồng chí Bùi Thị Thanh Dung là Ủy viên với tỉ lệ nhất trí cao (100%).

Ban Chi ủy Chi bộ Địa lý 1 nhiệm kỳ 2022-2025

 

admin:28/09/2022