Trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học thường niên, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Dự án sách “The Geography of Vietnam: Nature, People and Economy” vào ngày 16 tháng 10 năm 2022. Cuốn sách này thuộc “World Regional Geography Book Series” của Nhà xuất bản Springer. Tham dự hội thảo có Ban Chủ nhiệm Khoa, Ban Biên tập sách, các thầy cô giáo và các nhà khoa học là tác giả các chương sách, các thầy cô giáo trong Khoa, PGS.TS. Trần Văn Ý (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), GS.TS. Philp Hirsch (School of Geosciences, Sydney Southeast Asia Centre, The University of Sydney, Australia), TS. Tubtim Tubtim (Thailand).

Mở đầu Hội thảo, TS. Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng Khoa – đã nêu mục đích, nội dung và chương trình làm việc của Hội thảo.

Tiếp theo, TS. Nguyễn Tường Huy đã thay mặt Ban Biên tập trình bày tổng quan Dự án sách: thông tin chung về dự án sách, mục đích và mục tiêu của cuốn sách, cấu trúc các chương sách, nội dung chính và đề cương chi tiết các chương sách, kế hoạch thực hiện Dự án sách

Sau phần trình bày tổng quan Dự án sách, các thầy cô giáo và các nhà khoa học đã thảo luận các vấn đề liên quan đến Dự án sách: nội dung và cấu trúc của cuốn sách, nội dung và đề cương các chương sách.

Sau khi lắng nghe phần trình bày tổng quan, các ý kiến của các thầy cô giáo và các nhà khoa học trong nước, GS.TS. Philip Hirsch đã đưa ra những ý kiến và gợi ý về việc điều chỉnh nội dung chính và phụ đề sách, tên các chương sách cũng như định dạng đề cương và nội dung các chương sách.

Tiếp nhận ý kiến và gợi ý của GS.TS. Philip Hirsch, các thầy cô giáo và các nhà khoa học đã thống nhất điều chỉnh tiêu đề và phụ đề cuốn sách thành “The Geography of Vietnam: Environment, Society and Economy in Transition”. Các tác giả sẽ điều chỉnh nội dung và đề cương chi tiết các chương cho phù hợp với tiêu đề và phụ đề, mục đích, mục tiêu cũng như độc giả của cuốn sách. Kế hoạch hoàn thành Dự án sách cũng được điều chỉnh để khả thi hơn. Các tác giả và Ban Biên tập sẽ hoàn thiện hồ sơ Dự án sách để trình Nhà xuất bản Springer theo kế hoạch đã thống nhất.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Quyết Chiến đã cảm ơn các thầy cô giáo và các nhà khoa học tham dự Hội thảo. Thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa, TS. Đặng Vũ Khắc đã tặng quà và cảm ơn sự hỗ trợ cũng như những ý kiến và gợi ý của GS.TS. Philip Hirsch cho Hội thảo Dự án sách.

admin:16/10/2022