Ngày 10.10.2022, NCS Nguyễn Đặng Thảo Nguyên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài “Đô thị hoá và tác động của nó đến phát triển kinh tế - xã hội ở TP. Đà Nẵng” thuộc chuyên ngành Địa lí học, do GS.TS Nguyễn Viết Thịnh và PGS.TS Đậu Thị Hòa hướng dẫn. Đây là tiến sĩ thứ 179 đã bảo vệ thành công luận án tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội.

Khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin chúc mừng Tân tiến sĩ Nguyễn Đặng Thảo Nguyên và cơ quan công tác của Tân tiến sĩ - khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chúc Tân tiến sĩ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ:

 

admin:12/10/2022