Căn cứ Biên bản họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 4206/QĐ-ĐHSPHN ngày 15/9/2022 xác định điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022. Khoa Địa lý thông báo điểm kết quả điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm trúng tuyển ngành

Mức điều kiện so sánh

Thang điểm

33

7140219B

SP Địa lý

C04

26.9

TTNV <= 5

Thang điểm 30

34

7140219C

SP Địa lý

C00

27.75

TTNV <= 1

Thang điểm 30

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://tuyensinh.hnue.edu.vn/Tuy%E1%BB%83n-sinh-2022/p/thong-bao-diem-chuan-xet-tuyen-dai-hoc-theo-phuong-thuc-1-su-dung-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022-418

admin:16/09/2022