Nằm trong chương trình đào tạo của bộ môn Bản đồ - Viễn thám - GIS năm học 2021 - 2022, sinh viên K70 đã có một chuyến thực địa từ ngày 23 đến 27 tháng 05 năm 2022 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, 02 tuần sau chuyến thực địa Hà Nội - Quảng Nam với bộ môn Địa lí Tự nhiên. Đây là năm đầu tiên Đồ Sơn được lựa chọn để làm địa điểm thực địa cho sinh viên khoa Địa lí, chính vì vậy, không khí chuyến thưc địa rất sôi nổi, hào hứng. 05 Thầy, Cô của bộ môn Bản đồ, Viễn thám, GIS và bộ môn Địa lí Kinh tế- Xã Hội cùng gần 200 sinh viên K70 khoa Địa lí đã có chuyến thực địa với nhiệm vụ chính là đo vẽ bản đồ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để sinh viên K70 được tiếp tục cải thiện kĩ năng sống tập thể, làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động học tập chuyên môn. 
Mỗi chuyến đi là những cơ hội để học hỏi, tích lũy kiến thức, kĩ năng sống và mỗi chuyến đi cũng là những kỉ niệm đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ của sinh viên Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chúc sinh viên K70 sẽ gặt hái được những điều bổ ích sau mỗi chuyến đi và sẽ trưởng thành, năng động hơn!
Một số hình ảnh trong chuyến thực địa Đồ Sơn, Hải Phòng của sinh viên K70

                                                     Sinh viên K70 tập đo vẽ ngoài trời                                              Sinh viên K70 tập đo vẽ ngoài trời                                       Sinh viên K70 tập đo vẽ ngoài trời
                                                                                            Sinh viên K70 tập đo vẽ ngoài trời

 

                                            Họp chuyên môn đoàn thực địa
                                                                                        Họp chuyên môn đoàn thực địa 

                                            Các Thầy, Cô dẫn đoàn thực địa
                                                                                        Các Thầy, Cô dẫn đoàn thực địa 

 

                                  Đoàn thực địa chụp ảnh kỉ niệm chuyến đi tại Đồ Sơn, Hải Phòng
                                                                    Đoàn thực địa chụp ảnh kỉ niệm chuyến đi tại Đồ Sơn, Hải Phòng

 

:28/07/2022