Ngày 12/01/2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết, trao Giải thưởng Khoa học - Công nghệ và ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên năm 2023.

Rất vinh dự cho Khoa Địa lý với sự tham dự của 3 đội thi - 3 đề tài Nghiên cứu khoa học và đã nhận được thành tích sau:

Giải ba :

Đề tài: Nghiên cứu quá trình hoàn nguyên môi trường tại các mỏ than trên địa bàn thành phố Hạ Long bằng dữ liệu LANDSAT

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Anh Cúc K70A

Chu Thị Hương Giang K70CLC

Phùng Quỳnh Trang K70A

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS Đặng Vũ Khắc

Đề tài: Đánh giá biến đổi sốc nhiệt ở tỉnh Nghệ An

Nhóm sinh viên thực hiện:

Đậu Xuân Đang K71CLC

Đoàn Thị Nguyên K71CLC

Trần Thị Tuyền K71C

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS Đào Ngọc Hùng

Giải Khuyến khích:

Đề tài: Nghiên cứu động lực của giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Nhóm sinh viên thực hiện:

Mai Hồng Nhung K70CLC

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K70CLC

Khoàng Vinh Quang K70C

Giảng viên hướng dẫn:

TS.Nguyễn Phương Thảo

Với sự cố gắng nỗ lực, sự chỉ bảo cố vấn nhiệt tình của các thầy cô trong quá trình nghiên cứu, các đội thi đã đạt được thành tích xứng đáng và vinh dự được nhận Giấy khen từ GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là một thành tích tự hào, đồng thời cũng là cơ hội để toàn thể sinh viên của Khoa học tập và noi theo! Một lần nữa xin nhiệt liệt chúc mừng " trái ngọt 2023" của Khoa Địa lý!

 

admin:15/01/2024