Nghiên cứu Khoa học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ Giảng viên cũng như sinh viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 
:28/07/2022