Mùa thu năm 1956, trong không khí đón chào năm học mới, Ban Địa lý trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, tiền thân của khoa Địa lý ngày nay, đã được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, thầy trò thuộc các thế hệ của khoa Địa lý luôn luôn phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mọi mặt và góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ địa lý sư phạm lớn nhất của cả nước.

:28/07/2022