HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2022 – 2023

Chiều ngày 28/11/2022, khoa Địa lý trường Đại học sư phạm Hà Nội long...

Xem thêm

Chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung ngành Sư phạm Địa lý

- Căn cứ Nghị định số 276/NĐ, ngày 11/10/1951 của Bộ Quốc gia Giáo dục về việc thành lập Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung...

Xem thêm

LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

              Hòa với niềm vui chung của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam, sáng ngày...

Xem thêm

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐỢT 2

Trong ngày 27/10/2022, khoa Địa lý có 12 học viên cao học K30 thuộc các chuyên ngành bảo vệ luận văn đợt 2. Trong đó có 5 học viên thuộc chuyên ngành Địa lí Tự nhiên,...

Xem thêm

Hội thảo Dự án sách “The Geography of Vietnam: Nature, People and Economy”

Trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học thường niên, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Dự án sách “The Geography of Vietnam: Nature,...

Xem thêm

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN ĐẶNG THẢO NGUYÊN, CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÍ HỌC

Ngày 10.10.2022, NCS Nguyễn Đặng Thảo Nguyên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài “Đô thị hoá và tác động của nó đến phát triển kinh tế - xã hội ở TP. Đà Nẵng” thuộc...

Xem thêm

Trang