Hội thảo Dự án sách “The Geography of Vietnam: Nature, People and Economy”

Trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học thường niên, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Dự án sách “The Geography of Vietnam: Nature,...

Xem thêm

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN ĐẶNG THẢO NGUYÊN, CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÍ HỌC

Ngày 10.10.2022, NCS Nguyễn Đặng Thảo Nguyên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài “Đô thị hoá và tác động của nó đến phát triển kinh tế - xã hội ở TP. Đà Nẵng” thuộc...

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC 1: SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Căn cứ Biên bản họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 4206/QĐ-...

Xem thêm

THỰC ĐỊA HÀ NỘI - QUẢNG NINH CỦA K69

Những chuyến đi thực địa dài ngày là điều không thể thiếu đối với sinh viên khoa Địa Lý. Đối với K69, chuyến thực địa 5 ngày 4 đêm bắt đầu từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022dưới sự dẫn dắt nhiệt...

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 - KHÓA 32 (2022-2024)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 - KHÓA 32 (2022-2024)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ...

Xem thêm

HÀNH TRÌNH THỰC ĐỊA HÀ NỘI - QUẢNG NAM CỦA SV K70 NĂM 2022

Nằm trong chương trình đào tạo thường niên của khoa Địa lý, chuyến hành trình thực địa miền Trung của sinh viên K70 khoa Địa lý đã diễn ra từ ngày 05/11/2022 đến ngày 11/05/2022, xuất phát từ...

Xem thêm

Trang